O nás

European Badminton Tour (EBT) je mezinárodní seriál turnajů pořádaný na Slovensku, v České republice a Rakousku. Seriál je otevřený především amatérským hráčům, hráčům, kteří ukončili aktivní činnost a aktivním hráčům do krajské/oblastní úrovně. Hlavní poslání EBT je však propagace badmintonu, radost ze hry a také společné setkání přátel.

Za několik let se EBT dostala do širokého povědomí ve všech aktuálních zemích, kde se hraje a zájem hráčů každým rokem stoupá. Počet účastníků už přesáhl 500 hráčů. Věková struktura účastníků je dnes 17-66 let! Máme radost, že se Vám seriál EBT tak líbí. Je to zásluha nejen všech organizátorů, ale především Vás účastníků turnajů, sponzorů a partnerů seriálu.

Tento rok už vstupujeme do 10. ročníku!. Při této příležitosti Vás všechny chceme ujistit, že se budeme maximálně snažit zabezpečit průběh celé Tour tak, aby ještě dlouho zůstala v paměti všech zúčastněných, a zároveň připravovat její další úspěšné pokračování.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme hodně sportovních zážitků.

Organizátoři

 

Dear badminton fans

Most of you know that European Badminton Tour (EBT) is an international series of tournaments hold in Slovakia, Czech Republic and Austria that has joined the Tour from this year, what we are very pleased of. The EBT is especially opened to the amateur players, to the players who retired and registered players upto the regional performance level.

The key message of EBT, however, is the promotion of badminton, joy from play and meeting friends. Over the years EBT has achieved a wide recognition in both Slovak and Czech Republic, and the interest in the Tour is constantly growing. The number of participant has already overcome 500 players. The age structure is 17-66 years! We are very pleased that you like the BT so much. It is thanks to not only organizers but especially to you – participants, sponsors and partners of the Tour.

We have started the 10th Badminton tour this year. Let us ensure you we will do our best to make the whole Tour successful and simultaneously we will keep developing it.

Have a lot of great sport experiences and see you at our tournaments

Organizers

 

Alivictus Badnex Garmin SC Fajne Badec.cz