Pravidla

European Badminton Tour – EBT 2018

Turnajový kalendář
10.02. Trenčín  hala M-Šport, Trenčín, SK 
21.04. Brno  hala Sprint,  Brno, CZ
06       Bratislava centrum Bowling Bar, Bratislava, SK
09/10  Kunovice víceúčelová hala Kunovice, CZ
11       EBT FINAL hala Fajne, Ostrava, CZ


1. Podmínky účasti
Zúčastnit se může každý registrovaný i neregistrovaný hráč bez rozdílu věku. Z registrovaných hráčů mají přednost účastníci max do I. národní ligy. Hráči nejvyšších soutěží a profesionální hráči se mohou zúčastnit pouze po dohodě s organizátory seriálu.
    
2. Startovné
Na každém turnaji se hráč může registrovat pouze do 2 disciplín, přičemž je může libovolně měnit v průběhu seriálu.  Dílčí startovné na jeden turnaj je 500 Kč pro turnaje konané v ČR a 20 EUR pro turnaje mimo ČR.
a) Způsob úhrady:
 hotově při registraci do turnaje
 převodem na účet organizátora turnaje, bude-li uveden v propozicích

b) V ceně je zahrnuto:
organizace, peřové míčky (omezený počet/turnaj – viz 3. d), pitný režim, občerstvení
    
3. Systém turnaje
  a) Disciplíny:
dvojhra mužů do 40 let (MS)
dvojhra mužů nad 40 let (MS40)
dvojhra žen (WS)
čtyřhra mužů (MD)
čtyřhra žen (WD)
smíšená čtyřhra (XD)
Muž, který dosáhl věku 40 let, se v případě dvojhry může rozhodnout, do které věkové kategorie
se zaregistruje. Na jednom turnaji však nemůže hrát obě kategorie. Lze je však měnit v průběhu seriálu. 
V celkovém žebříčku bude takový hráč uveden v obou kategoriích s adekvátním počtem bodů získaných
v každé kategorii.

  b) Herní systém
Všechny disciplíny se hrají švýcarským systémem s nasazením hráčů dle aktuálního žebříčku EBT.
Počet kol se stanoví dle počtu přihlášených účastníků do každé disciplíny. Minimum je 5 kol, pokud to počet účastníků kategorie umožní. Každý účastník má garantováno 5-10 zápasů/ turnaj (1-2 disciplíny).

  c) Zápas
Všechny zápasy se hrají dle oficiálních pravidel badmintonu s výjimkami uvedených v tomto bodě.
Každý zápas se hraje na 2 hrané sety do 15, bez nastavení. Organizátor však na základě objektivních skutečností (počet hráčů, kurtů, plynulost turnaje, příp. jiné) může upravit herní systém některých disciplín. Vždy však o tom musí informovat účastníky turnaje tak, aby byl zachován princip fair-play, maximální objektivity systému a nedošlo k ohrožení zdraví hráčů.

  d) Míčky
Pouze peřové. Organizátor dodá na každý turnaj seriálu omezené množství míčků zdarma.
Pokud tento počet nebude stačit k odehrání celého turnaje, použijí účastníci svoje vlastní peřové míčky.
Navíc organizátor zabezpečí účastníkům možnost koupit si peřové míčky přímo na turnaji. 
Prodejní cenu však bude dotovat tak, aby nikdy nepřesáhla  oficiální maloobchodní.
Plastové míčky nejsou povolené.
 
e) Systém bodování
Hráč získává tolik bodů, jaké bylo jeho umístění v turnaji:
1. místo 60 bodů    11. místo 27 bodů
2. místo 55 bodů    12. místo 26 bodů   
3. místo 50 bodů    13. místo 25 bodů
4. místo 45 bodů   14. místo 23 bodů
5. místo 43 bodů   15. místo 22 bodů
6. místo 40 bodů   16. místo 21 bodů
7. místo 38 bodů   17. místo 20 bodů
8. místo 35 bodů   18. místo 19 bodů
9. místo 30 bodů   19. místo 18 bodů
10. místo 28 bodů   20. místo 17 bodů
21-50. místo 10 bodů
  
4. Registrace
Za platnou registraci na turnaj se považuje elektronická registrace na webových stránkách
 www.badminton-tour.eu/register.html  Registrace je povinná pro každého hráče, který se chce zúčastnit turnaje. Po správně provedené registraci obdrží každý potvrzení o zaregistrování do turnaje na uvedenou emailovou adresu. Zároveň bude na webových stránkách EBT aktualizovaný přehled všech přihlášených hráčů po jednotlivých disciplínách.  Účastník si takto může zkontrolovat správnost.

V den konání turnaje je zaregistrovaný hráč povinen přijet a potvrdit svoji registraci nejpozději do 8:30 hod, pokud organizátor turnaje neurčí jinak v dílčích propozicích a pozvánce na turnaj.
Pokud se hráč dostaví po tomto čase, nemusí mu organizátor potvrdit účast na turnaji.
    
5.  Propozice, rozlosování a nasazování 
 Propozice na každý turnaj budou zveřejněné 4 týdny před turnajem na oficiálních stránkách seriálu
(web + FB). Na první turnaj se nasazení hráčů určí podle posledního oficiálního žebříčku z předcházejícího ročníku. Nasazování na další turnaje se bude řídit podle aktuálního žebříčku probíhajícího ročníku.
Pokud bude 17 a více účastníků, nasazuje se 8 hráčů. Do 16 hráčů se nasazují 4 hráči.
Registrace na turnaj je možná nejpozději 3 dny před turnajem; později pouze po dohodě s organizátorem.
Pokud se zaregistrovaný hráč nemůže zúčastnit turnaje, je povinen bezodkladně informovat organizátory tak, aby jeho nominaci mohli nahradit dalším hráčem, případně sám hráč nabídne/doporučí za sebe náhradníka.
  
6. Celkové hodnocení
Do celkového hodnocení seriálu EBT se započítává maximálně 4 nejlepší výsledky ze všech turnajů, kterých se hráč zúčastní. Celkové vyhodnocení proběhne na posledním turnaji seriálu v daném roce. Pokud dosáhne více hráčů stejný počet bodů, vítězem ročníku seriálu EBT bude hráč, který se zúčastnil většího počtu turnajů EBT v daném roce. Když toto kritérium nerozhodne, tak rozhodne nižší součet umístění ve vzájemně porovnatelném počtu turnajů EBT, kterých se daní hráči zúčastnili.

7. Ceny
a) Turnajové
Hráči všech disciplín, kteří se umístí na 1-3. místě každého turnaje, získají:
- Věcné ceny partnerů turnaje

b) Seriálové
Hráči všech disciplín, kteří se umístí na 1-3. místě celkového pořadí daného ročníku EBT, získají:
- Hodnotné ceny partnerů seriálu
- Speciální pohár EBT (pouze vítězové)
- Snížené startovné na následující ročník EBT pro vítěze kategorie

Detailní informace o cenách, jejich přesný přehled a zobrazení bude k dispozici na stránkách EBT.

8. Závěrečné ustanovení
Změny pravidel vyhrazeny organizátorovi. Hráč se účastní turnaje EBT na vlastní riziko a zodpovídá za svůj zdravotní stav. Organizátor nezodpovídá za úrazy či změny zdravotního stavu účastníka.

Alivictus Garmin Badnex Badec.cz SC Fajne